دبیرستان غیردولتی دخترانه فراز (متوسطه دوره دوم) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

مدیریت دبیرستان

سرکار خانم سهیلا براتی

با 35 سال سابقه موفق مدیریت در مدارس بنام اصفهان ، در حال حاضر مدیر دبیرستان غیردولتی فراز می باشند که همچنان با انگیزه وایده های عالی در راستای پیشبرد اهداف متعالی آموزش و پرورش قدم بر می دارند.