دبیرستان غیردولتی دخترانه فراز (متوسطه دوره دوم) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

اطلاعات تماس

آدرس دبیرستان

اصفهان، خیابان میر، روبروی بیمارستان سپاهان

 

شماره های تماس

36611946
36610881