دبیرستان غیردولتی دخترانه فراز (متوسطه دوره دوم) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

قبولی کنکور 1399

افتخارات و دستاوردها

 

 

کسب مقام اول استانی در مسابقات آزمایشگاه ها